Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Политика за поверителност на личните данни в ПТГ "Васил Левски" - град Видин

Защита на личните данни

Длъжностно лице по Закона за защита на личните данни:
адв. Елена Златева ezlatevaa@abv.bg   тел. 0882 030565

 

КАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Политика за защита на личните данни на ПТГ "Васил Левки"-гр. Видин, съгласно регламент на (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) https://ptg-vid.com/download-216/

Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от ПТГ "Васил Левски" - гр.Видин https://ptg-vid.com/download-217/

Вътрешни правила за защита на личните данни https://ptg-vid.com/download-218/