Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

Проектът е на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства  и е финансиран от Ромски образователен фонд и съфинансиран от Министерство на образованието и науката. 

Целта му е ученици от различни етнически малцинства и уязвими групи да завършат успешно средно образование.