Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Мисия и визия

Мисия

Формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация!

 

Визия

Утвърждаване на ПТГ "Всил Левски" гр.Видин, като конкурентно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.