Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Държавни изпити по теория и практика

Дати през сесия май-юни на учебната 2022-2023г. за провеждане на Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование са:

  •  В частта по теория на професията и специалността - ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

На 23 май 2023 г. - Втори държавен зрелостен изпит 

Начален час 08:00 часа

Продължителност: до четири астрономически часа.

  • В частта по практика на професията и специалността са както следва:

 На 29 май 2023 г. и 30 май 2023 г.

Начален час: 8:00 часа 

Продължителност: до шест астрономически часа.

За BTOPA степен на професионална квалификация:

- специалност код 52З002: „Компютърни мрежи“ , професия код 523060: "Монтьор на компютърни системи" в професионално направление код 523: "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника".

- специалност код 5820403 "Cyxo строителство" , професия код 582040: „Строител- монтажник“ , в професионално направление код 582 „Строителство“.

За TPETA степен на професионална квалификация:

- специалност код 525010З: „Автомобилна мехатроника“ , професия код 525010: "Техник по транспортна техника" в професионално направление код 525: „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.