Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия в град Видин

Екип

 1. М. Петрова - Директор
 2. В. Каменова - Български език и литература
 3. В. Вълчева - Физическо възпитание и спорт
 4. А. Иванова - Английски език, История
 5. С. Първанова - Философия, Етика и право
 6. Е. Бекова - Специални предмети
 7. М. Иванова - Специални предмети
 8. Б. Милошевсвки - Специални предмети
 9. С. Александрова - Автотранспортна техника
 10. К. Васкова - География, Биология
 11. М. Митов - Специални предмети
 12. Н. Атанасова - Математика
 13.  Р. Георгиева - Математика
 14. Н. Стоянова - Английски език
 15. Е. Ангелова - Български език и литература
 16. Л. Каменова - Специални предмети
 17. Ю. Цветкова - Специални предмети