Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Екип

 1. Ц. Коева - Директор
 2. В. Каменова - Български език и литература, Руски език, Философия
 3. Е.Ангелова /Р. Георгиева/ - Български език и литература, Философия
 4. Н. Стоянова - Английски език, Изобразитнелно изкуство
 5. М. Маринова - История и цивилизации, Философия
 6. К. Васкова - География, Биология, Химия и ООС
 7. Л. Каменова - Математика, Физика и астрономия, ИТ
 8. В. Вълчева - Физическо възпитание и спорт
 9. Ю. Цветкова - Математика, ИТ, Специални предмети ПН МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
 10. Е. Бекова - Специални предмети ПН Строителство
 11. М. Иванова - Специални предмети ПН Строителство
 12. В. Цеков - Специални предмети ПН Строителство, Специални предмети ПН МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
 13. Б. Милошевсвки - Специални предмети ПН МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
 14. С. Александрова - Автотранспортна техника МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
 15. М. Митов - Специални предмети ПН МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА