Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Екип

 1. Ц. Коева - Директор
 2. В. Каменова - Български език и литература, Философия
 3. В. Вълчева - Физическо възпитание и спорт
 4. А. Иванова - Английски език, История и цивилизации
 5. С. Първанова - Руски език
 6. Е. Бекова - Специални предмети ПН Строителство
 7. М. Иванова - Специални предмети ПН Строителство
 8. Б. Милошевсвки - Специални предмети ПН МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
 9. С. Александрова - Автотранспортна техника МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
 10. К. Васкова - География, Биология
 11. М. Митов - Специални предмети ПН МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
 12. Н. Атанасова - Математика, ИТ
 13.  Р. Георгиева - Математика, ИТ
 14. Н. Стоянова - Английски език, Изобразитнелно изкуство
 15. Е. Ангелова - Български език и литература, Философия
 16. Л. Каменова - Специални предмети - специалност: Компютърни мрежи
 17. Ю. Цветкова - Специални предмети ПН МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА