Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Държавни зрелостни изпити

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПТГ „Васил Левски“ съощава на своите зрелостници, че съгласно изискванията на чл. 95, т. 4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците те имат право да се запознаят със своите оценени писмени работи от ДЗИ.

Това може да стане на електронен адрес https://results12.mon.bg от кабинета и в присъствието на директора или представител на училищната зрелостна комисия съгласно Заповед №765/07.06.2024 г. и по график, както следва:

  • 11.06.2024 г. – от 14:00 до 16:00 часа
  • 12.06.2024 г. – от 14:00 до 16:00 часа
  • 13.06.2024 г. – от 10:00 до 12:30 часа

Изпитните работи не могат да бъдат снимани по какъвто и да е повод.

За датата и часа на връчване на дипломите, удостоверения за завършен втори гимназиален етап и свидетелства за професионална квалификация зрелостниците ще бъдат уведомени допълнително.

 

 

 

Прикачени документи

zap4063_grafik-DZI_01092022.pdf